zondag 5 mei 2013

Pure na-aperij - Just a copy

Onlangs kwam een goede breivriendin snuisteren tussen Mme Stina's zomeraanbod aan toverwolletjes. Opdracht = wol kiezen voor een gehaakte zomersjaal. Mocht niet prikken en liefst met kleurverloop. Aan de eerste vereiste was snel voldaan: de meeste zomerwolletjes zijn zalig zacht, ook al bestaan ze uit 100% zuivere wol. Na wat kijken en keuren was ook de kleur snel gekozen.

Deze goede breivriendin had ook een sjaal bij die ze had gehaakt in de bezemstoksteek. Gemaakt in Karat 6 kleur Froschkonig. Gewoonweg prachtig.

En die stak natuurlijk de ogen uit bij Mme Stina :-)
Dus ging ze voor het pure kopieerwerk. Echte na-aperij! Niet iets om fier over te zijn, hè. Of toch?

kopie van de gehaakte zomersjaal - copy of the crocheted summer  scarf

Bezemstokhaken in kleurverloop - broomstick crocheting in gradient colours


Recently, a good knitting friend came searching in Mme Stina's summer range of magic wool. Request = choosing yarn to crochet a summer scarf. Preferred yarn: it may not prick and has gradient colours. The first requirement was met quickly: most summer yarns are wonderfully soft, even though they consist of 100% pure wool. After looking and trying, the color was quickly chosen.

This good knitting friend also had a scarf she had crocheted using the broom stick stitch. Made in Karat 6 color Froschkonig. Simply beautiful!

And of course Mme Stina became very jealous :-)
So she went for pure copying. Not something to be proud about, huh. Or is it?

1 opmerking: