woensdag 26 december 2012

Heeft geen commentaar nodig - Nothing more to say!

Eigenlijk had Mme Stina al een voorgevoel. Dat haar Kerstswap Plus kado niet anders dan prachtig kon zijn.  En op kerstavond was het eindelijk zover. Er lagen enkele extra kado'tjes voor Mme Stina onder de boom. Afkomstig van een nieuwe kado-leverancier die ze tot voor kort niet kende.
Maar dankzij het kerstswap Plus project Van Hoemmeltje en Mimi, leerde Mme Stina Janet van Dreamstuff kennen.
En jullie hebben enkele berichtjes terug al kunnen lezen wat een opschudding haar kado's hadden veroorzaakt.

Nu was het zover dat de pakjes open mochten. Voilà, hoeft geen commentaar:


Actually Mme Stina had a good feeling about it. That her Christmas Swap Plus gift could not been anything more but beautiful. And Christmas Eve had finally come. There were some additional presents for Mme Stina under the tree. From a new gift supplier that until recently she did not know.
But thanks to the Christmas swap Plus project from Hoemmeltje and Mimi, Mme Stina got to know Janet of Dream Stuff.
And some time ago you could read about the commotion her gifts had caused.

Now it was time to open the presents. Nothing more to say. It is beautiful!


En alsof dat dat nog niet genoeg was, kreeg Mme Stina nog een mooie haaknaald (ja, ja, in bijpassende kleurtjes), wenskaarten met een mooi breiwerkje, houten kerstfiguurtjes en een prachtig mini-boekje met maxi-spreuken.

And this was not the only thing. Mme Stina found a beautiful crochet needle (in similar colours, what did you expect), greeting cards with little knitted scarfs and dresses, wooden Christmas figures and a beautiful mini book with maxi sayings.

Dankjewel Dreamstuff!

Thank you very much Dreamstuff!

En het plezier was ook bij anderen groot: kijk maar!

And also others were having fun: look!

zondag 23 december 2012

Dilemma!

Mme Stina zou eens de vroegere berichten op haar blog moeten nalezen. Gewoon om te controleren hoe vaak ze niet schrijft over mislukte creaties. Jullie zouden beginnen denken: "Zèèèg, die Mme Stina, kan die eigenlijk wel breien?"
Wel, soms twijfelt ze toch wel aan zichzelf.

Mme Stina should better read her messages she wrote earlier on her blog. Just to check how often she writes about her failures and flops. Perhaps you're all start to think: "hey, that Mme Stina, can she knit at all?"
Well, sometimes she has her doubts.

Zoals nu. Eenvoudige opdracht: brei een rode sjaal. Lang en stijlvol.
Ok, lijkt een gemakkelijke klus.
Stap 1: ga naar de wolwinkel en koop rode wol. Hè, maar wacht eens even. Kijk eens wat Mme Stina in haar kast vindt: prachtige baby alpaca van Sol Alpaca, ooit eens door haar schoonzusje meegebracht uit Peru. En het ziet ernaar uit dat er nog heel wat bollen over zijn. Als dat geen meevaller is. De wol is op zichzelf al een pracht (80% baby alpaca en 20% zijde).
Jullie zagen dat resultaat al enkele weken geleden. Kijk maar naar de laatste foto's: http://mmestina.blogspot.be/2012/11/ditjes-en-datjes-all-kind-of-things.html.

Like now. Simple job: knit a red scarf: long and stylish.
Ok, seams a piece of cake.
Step 1: go to the yarn shop and buy some red yarn. Hey, hold on. Look what Mme Stina finds in her cupboard: beautiful baby alpaca of Sol Alpaca, brought from Peru by her sister in law. Plenty of skeins. More stylish yarn is hard to find (80% baby alpaca and 20% silk). You could admire the first results a couple of weeks ago. Just look at the last photos: http://mmestina.blogspot.be/2012/11/ditjes-en-datjes-all-kind-of-things.html.

Maar de sjaal was iets te kort. Geen probleem: een donkerbordeau wol zou 2 mooie uiteinden opleveren. Gebreid in een ander ajourpatroon. Helemaal iets voor Mme Stina.
Dus stap 2: uiteinden breien.
Onmiddellijk gevolgd door stap 3: uiteinden aan de sjaal bevestigen.

Dat was vorige vrijdagavond. Want wat bleek toen Mme Stina de sjaal optilde? De donkerbordeau wol was van merino. En dus heel wat zwaarder dan de baby alpaca. Gevolg: het leek een beetje alsof je een touw met emmers om je hals had hangen. Ok, da's overdreven. Maar toch.

The scarf seems to be a bit too short. No problem: a dark burgundy wool could be used for 2 beautiful ends. Knitted in another lace pattern. The ideal job for Mme Stina.
So step 2: knit the ends
Immediately followed by step 3: fasten the ends to the scarf. Mission completed!

That was last friday evening. But what happened when Mme Stina raised the scarf? The dark burgundy yarn was merino. And a lot heavier than baby alpaca. Result: it seemed a bit like wearing a rope with 2 buckets at the end of it. OK, that's overdone. But even a bit true.

En dat was het begin van het dilemma van Mme Stina. Zo laten? Overdrijft Mme Stina niet een beetje? Met haar eeuwigdurende perfectie? Of toch een andere wolsoort gebruiken. En een nachtje slapen brengt raad: de wolwinkel is een bolletje mohair kwijt en na 2 dagen weekend heeft de sjaal 2 vederlichte uiteinden gekregen:

And it is there that Mme Stina's dilemma starts. Leave it like this? Isn't Mme Stina overdoing it a bit? With her never ending aim for perfection? Use another type of yarn perhaps? A good night sleep gives the answer: the yarn shop has sold a skein of mohair and after 2 days weekend, this scarf has 2 feather light ends:vederlicht resultaat - feather light alternative
Ook mooi, maar te zwaar. Also very pretty,
but to heavyvrijdag 14 december 2012

Op het nippertje! Just in time!

Morgen trekt Mme Stina met haar hele hebben en houden naar De Bonte Foor in Hever (Ravensteinstraat 22 vanaf 13u). Voor iedereen die nog kerstcadeautjes hebben moet, is dat "the place to be".

Tomorrow, Mme Stina takes off for De Bonte Foor in Hever (Ravensteinstraat 22 at 1 pm). Everybody that still has some Christmas shopping to do: that's the place to be!

En zoals jullie Mme Stina intussen al kennen, heeft ze de afgelopen dagen hard gewerkt aan enkele nieuwe spulletjes.
En wilde ze die gekke ideeën in haar hoofd wel eens in de praktijk brengen. Zou het mogelijk zijn om een dreadlock sjaal te maken? Gehaakte cirkels en daarna vilten in de wasmachine? Dus probeerde ze het uit:

As you all know Mme Stina, she has worked very hard the past few weeks for some new things. And she also wanted to work out some crazy ideas she had in her mind. Would it be possible to make a dreadlock scarf? Crocheted circles and then felt it in the washing machine? So she tried:

Dreadlock sjaal - dread lock scarf
Voor onder de kerstboom vond ze volgend cadeautje niet misstaan. Misschien voor een tweeling die morgen langskomt?

And what is even a nicer present as such felted slippers?Perhaps a twin will visit our market tomorrow?

vilten slofjes voor - felted slippers before

vilten slofjes na - felted slippers after

Natuurlijk kon ook een nieuwe sjaccosch niet ontbreken. En die heeft haar behoorlijk wat kopbrekens bezorgd. Maar ja, zo'n nieuwe ideeën versus de praktijk. Niet altijd even compatibel!

And of course, another new purse had to be made. But this one wasn't easy at all. That can happen. Bringing new ideas into practice. Doesn't work every time!


 In eerste instantie leek alles goed te gaan. Bedoeling was om een aantal bloemen te haken, die aan elkaar te zetten als zijkanten van een handtas om daarachter de voeringstof te tonen.

First, all seemed going well. The plan was crocheting a few flowers, sewing them together as the sides of a purse and after felting, use the lining behind the flowers.

Resultaat na vilten: veel te veel bloemen gemaakt (kijk maar verder, uiteindelijk bleken 5 bloemen voldoende) en het viltproces had er eerder spinnen van gemaakt dan bloemen (dat resultaat toont Mme Stina natuurlijk niet - ze heeft ook haar trots)

 
First result was dreadful: too many flowers (see the other photos, finally 5 flowers were sufficient) and the felting process had turned the flowers into spiders (no photo of this of course - Mme Stina is too proude to show her mistakes).

Dus zat er niet anders op dan de bloemen stuk voor stuk los te knippen, opnieuw nat te maken, ze opnieuw in de vorm van een bloem leggen en deze keer elke bloem apart laten drogen (met zware boeken erop om de vorm erin te houden)
Dat gedaan kon het in elkaar zetten beginnen. En wonder boven wonder, ontstond er toch een schattig sjaccoschke.

So the only thing to do, was to cut loose each flower, make them wet and dry them apart from each other (heavy books had to keep them in shape). After this Mme Stina sew the flowers again together. And just look at that: such a cute purse!

Laatste fase: de voering. En voor de mensen in de omgeving van Mme Stina, die waren er getuige van dat ook die fase haar veel kopbrekens heeft bezorgd.

Terwijl De Bonte Foor stilaan dichterbij kwam en het helemaal niet meer zeker was op de deadline nog ging worden gehaald (ach dat zou toch jammer zijn), hakte Mme Stina de knoop door. Achter de bloemen een eenvoudige grove katoenen stof en binnenin de mooie bloemetjesvoering.
En zo heeft Mme Stina het laatste draadje zo'n kwartiertje geleden ingestopt. Op het nippertje!

Last phase: the lining. And everybody living together with Mme Stina, knows how hard this last phase was.

While De Bonte Foor came closer, and it was very unclear whether the deadline could be reached in time, Mme Stina took some tough decisions: behind the flower a simple black fabric and some beautiful lining with little flowers inside.
Last tread is sewed just half an hour ago. Just in time!


zondag 9 december 2012

't Is bijna kerst! Santa Claus is coming!

Herinneren jullie je nog? De Kerstswap Plus van Mimi en Hoemmeltje waarover ik enkele weken geleden schreef? Die nadert zo stilaan zijn eindpunt. De vilten slofjes zijn afgeleverd aan Hoemmeltje en het cadeautje voor mijn swappartner is de post op.

En jiepie! Deze week zat er een groot pak in de brievenbus. Alleen werd dat ontdekt door de oudste mademoiselle. En diens enthousiasme moest behoorlijk getemperd worden. Lees maar mee:

Do you remember? The Christmas Swap Plus of Mimi and Hoemmeltje about what I wrote a few weeks ago? It is finally approaching its end. The felted slippers are delivered to Hoemmeltje and the gift for my swap partner is delivered to the postman.
And jiepie! This week there was a large parcel in the mailbox. Unfortunatly it was discovered by the oldest Mademoiselle. And her enthusiasm had to be tempered a lot.
Just read with me:

De oudste dochter, 's middags thuis tijdens haar kerstexamen stuurt een sms-je met de vraag of ze me mag bellen. De afspraak was dat ze zou sms-sen of het examen goed was geweest want die dag had Mme Stina haar hoofd en agenda vol met vergaderingen. Ik bel haar even op - verwacht een boodschap in de aard van "het examen is goed geweest" - maar krijg een dolenthousiaste dochter aan de lijn die de mond volheeft van een grote omslag die in onze bus zat en waar "Mme Stina" opstaat. Ze heeft die blijkbaar al opengemaakt want ze leest prompt de mooie kerstkaart voor die mijn swappartner, Janet van Dreamstuff, er heeft bijgevoegd. En net als ze begint te vertellen wat er allemaal in de omslag zit, kan ik haar de mond snoeren. Ik had met Janet afgesproken dat we tot kerstavond zouden wachten om de cadeautjes open te maken en daar zit mijn dochter alles te verklappen.
Ik laat haar beloven dat ze de omslag opnieuw dichtplakt.

The eldest daughter, home during her Christmas exams in the afternoon,  sends me an sms with the question if she can call me. We agreed that she would sms me to tell whether the exam had been good because that day Mme Stina was very busy with meetings and all kind of things. I call her  - expecting a message like "the exam has been good" - but get a raving daughter on the phone who is super enthusiastic about a package adressed to "Mme Stina". Apparently, she has  opened the package and starts reading the beautiful Christmas card from my swap partner, Janet of Dream StuffAnd just as she begins to tell what's in the envelope, I can stop her. 
I did agreed with Janet that we would wait until Christmas Eve to open the presents and now my daughter is spoiling it.I let her promise to re-close the envelope. Pfffff.

's Avonds thuisgekomen blijkt dat ze gelukkig de cadeautjes zelf nog niet had opengemaakt (Tja, met zo'n enthousiasme) en kan ik met een gerust gemoed alles uitstallen. (en moet ik hier nu echt bij vermelden dat ik toch al eens aan de pakjes heb gevoeld en er eens mee heb gerammeld. Want een Mme Stina blijft toch een Mme Stina. En de dochter heeft het niet van vreemden:-).

Coming home at the evening I discover that she luckely didn't open the presents themselves. (What can you expect, with such an enthusiasm) and I can feel at ease displaying everything under the Christmas tree. (Should I really mention that I have felt each present and did try to rattle with it? Allright, Mme Stina remains Mme Stina. And the daughter doesn't have her curiosity from strangers.
In elk geval, Janet, al een heel erg dikke MERCI voor al je cadeautjes. Het zal me moeite kosten om tot kerstavond te wachten. Maar het beeld van ons minikerstboompje met je leuke presentjes geeft al een super fijn kerstgevoel!

PS. Een foto van jouw cadeautje heb ik nog in de gauwte genomen voor je pakketje de post opging. Maar dat ga ik hier niet tonen natuurlijk.


Anyway, Janet, already a very big THANKS for all your presents. It will be difficult to wait until Christmas Eve. But the image of our mini Christmas tree with presents already gives a super fine Christmas spirit!
PS. I took a photo of your gift before I handed it over to the postman. But I will not show it here, of course.


Cadeautjestijd! Time for presents!


woensdag 28 november 2012

Ditjes en Datjes. All kind of things.

Ben al even niet meer op de blog geweest. Dat had natuurlijk een reden ;-)
Mme Stina wilde jullie nog wat laten nagenieten van de mooie foto's van Ines en Walter.

Haven't been on the blog lately. This obviously had a reason ;-)
Mme Stina wanted you to keep on enjoying the beautiful pictures of Ines
and Walter.
En daarnaast was het ook een superdrukke periode. Op 17 november trokken 3 gerecycleerde ... euh... recyclage ... euh ... stoffen madammen die graag van oude kleding nieuwe spulletjes maken naar de klimaathappening in de Bib in Leuven. Leuk om te zien hoeveel aandacht we trokken. En hoeveel vragen we kregen in de trant van "als ik stik dan gebeurt er altijd ... hoe vermijd ik dat?". Ja, sToffen Madammen, we mogen best trots zijn op onze skills! We zijn echte "goeroe's" in het vak (dat geldt toch zeker voor onze sToffen Madammen ; de Wollen Madam moest de antwoorden schuldig blijven;-).

And besides, it was also a very busy period. On 17 November went three recycled ... uh ... recycling ... uh ... sToffen Madammen who like to make new things out of old clothes to the Climate Happening at the library of Leuven. Nice to see how much attention we got. And how many questions we had like "when I sew it always happens ... how can I avoid that?". Yes, sToffen Madammen, we should be proud of our skills! We are real "gurus" (surely the Stoffen Madammen, the Woolen Madam had no answers at all ;-).
De Kerstswap Plus nadert ook stilaan. En ook al is de Sint nog niet geweest, toch stond bij Mme Stina al een schoentje klaar. Wat denk je, Maren, daar zullen een paar kinderoogjes wel van gaan glinsteren hè.

The Christmas Swap Plus is approaching. And even though Sinterklaas has not been around yet, there are already some small shoes standing ready at Mme Stina's. What do you think, Maren, this will make those children's eyes sparkle?


Vorig weekend ging de Winter Fair door van The Shelter in Korbeek-Dijle. In het prachtige decor kregen we allemaal al een voorproefje van de gezellige kerstsfeer:

Last weekend was the Winter Fair at The Shelter in Korbeek-Dijle. In the beautiful scenery we all got a taste of the cozy Christmas atmosphere:En last buth not least breit Mme Stina momenteel aan een never ending story. Of toch niet, want hij is klaar om zich in zijn volle schoonheid tentoon te spreiden:

Ans last but not least, Mme Stina is working on a never ending story. Wrong! The scarf is ready to present itself in its full beauty:


donderdag 15 november 2012

Wat een goeie fotograaf al kan! What a difference it makes!

Hoeft geen commentaar: mijn sjaccoschkes door de lens van een puike fotograaf!

Doesn't need any comment! What a difference a splendid photographer makes!

Thanks Walter and Ines of Carels Photography!
    


    

zondag 11 november 2012

Verrássing! Surprise, surprise!

Mme Stina is momenteel hard aan het werken aan dé verrassing! Enkele weken geleden heeft ze zich opgegeven om deel te nemen aan de Kerstswap Plus van Hoemmelke en Mimi's .   

Mme Stina is currently hard at work on The Surprise!
A few weeks ago, she signed up to participate in the Christmas Swap Plus, organised by Hoemmelke and Mimi's.Doel van dit project: je maakt een leuk presentje voor de kinderen van Al-arm én je maakt een extra kerstcadeautje voor je swappartner. "Wat, een swappartner? Wat is dat?" hoor ik je zeggen.
Wel, elke deelnemer krijgt een partner toegewezen waarmee je wel wat gemeen hebt (en dat is meer dan graag handwerken!) en je maakt ook nog iets leuks voor je partner.

The aim of this project: you make a nice gift for the children of Al-arm and you make an extra Christmas present for your swap partner. "What, a swap partner, what is that?" I hear you say.
However, each participant gets assigned a partner with whom you have something in common (and that is more than your interest in crafts!) You also make something nice for your partner.


Groot was mijn verbazing begin deze week toen ik een mailtje in mijn mailbox vond met daarin mijn gekoppelde swappartner, Janet van Dreamstuff. Niet alleen zijn we zo goed als even oud. We doen soortgelijk werk bij een soortgelijke werkgever. We koken beide graag vegetarisch. Janet speelt in een harmonie (deed Mme Stina in een vroeger leven eveneens). En natuurlijk: we zijn beide dol op handwerken! Wauw, wat een match!

Mme Stina was very surprised when she found an email in her mailbox earlier this week containing her swap partner, Janet of Dreamstuff. Do we have a lot in common? You can answer the question yourself. We have as good as the same age. We do similar work at a similar employer. We both like to cook vegetarian. Janet plays in a brass band (as Mme Stina did in a past life as well). And of course, we both love needlework! Wow, what a match!

En nu zijn we dus hard aan het werken aan de cadeautjes. Het presentje voor de kinderen zullen gevilte slofjes worden. Omdat vilten in de wasmachine altijd wel een verrassingseffect heeft (lees: meer krimpt dan je verwacht), denk ik dat de slofjes eerder voor de oudere kinderen zulen passen. Voor Janet wordt momenteel de laatste hand gelegd (letterlijk hè Janet) aan ...

And now we are so hard at work on the presents. The gift for the children will be felted slippers. Because felting in the washing machine is always a surprise (remember, it shrinks more than you expect), I think the booties will better fit  the older children. For Janet the finishing touch is ...

Dit! This!

zondag 4 november 2012

Sometimes you win, sometimes you lose!

Deze titel hoeft echt geen vertaling in het Nederlands. Dit is universele taal. Zeker in de kringen van de creatievelingen.
Ook bij Mme Stina. Want die experimenteert maar al te graag. En gebreid vilten is op zichzelf al een experiment. Want hoe komt zo'n breisel uit de wasmachine? Da's altijd heel erg spannend.

This title does not need to be translated into Dutch. This is universal language. Especially for creative persons.
And for Mme Stina. Cause she likes to experiment a bit too much. Knitted felt is already in itself  an experiment. For how does the fabric react in the washing machine? It's always very exciting.


En de afgelopen week moet Mme Stina toegeven dat zo'n experiment soms al eens slecht afloopt. Nee hoor, er zijn geen wasmachines verstopt geraakt met overstroomde garages tot gevolg (we hadden afgelopen week wel 5 dagen geen verwarming. Maar of dat nu rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreid vilten? Neu, denk het niet ;-)).

And last week Mme Stina must admit that such an experiment sometimes ends bad. No, there are no washers clogged with flooded garages as result (last week we had no heating for 5 days. But do you think this was caused directly by knitted felt? No way ;-)).

Terug naar het experiment: Mme Stina had een tas voor ogen, in het rond gebreid en met 2 hengsels die bovenaan sloten. Op die manier kwamen de mooie groene kleurschakeringen mooi uit. En daarop ging ze ranken mazen.
Akkoord, de gemaasde steken komen prachtig uit. Dat deel van het experiment was alvast geslaagd. Onthouden dus voor een volgende keer.
Maar die tas! Wat was dat voor een gedrocht! Dat was geen tas, dat was een kom! Veel te kort, veel te wijd uiteen staand. Had Mme Stina daar al geen voorgevoel van toen het ding de machine inging? Was het eigenlijk al niet te kort? En waren er toch niet te veel meerderingen? Tja, dat komt ervan als je te lui bent om te tellen en proeflapjes te maken vooraleer je aan het grote werk begint. Dan loopt zo'n experiment al eens mis!

Back to the experiment: Mme Stina had a bag in mind, knitted in the round and with 2 handles closing at the top. In this way the beautiful green colours look very nice. And on the bag, flower ranks were to be darned in black wool. I agree, the flower ranks are beautiful. That part of the experiment was already successful. To remember for next time.

But that bag!  What was that for a monster! That was not a bag, it was a bowl! Too short and too wide! Didn't Mme Stina already had a bad feeling when the thing went into the machine? Wasn't it already too short? And didn't she add too many stiches? Well, that's what happens when you're too lazy to count before you start with the great work. Then  such an experiment becomes a real flop!


Maar Mme Stina zou Mme Stina niet zijn als haar creatieve hersencelletjes intussen al niet tegen 200 km per uur aan het uitdokteren zijn hoe deze kom toch nog een handtas kan worden. Als je nu hier eens een rits en daar een naad en een ditje en een datje ... Ja, misschien? ... Of toch niet?

But Mme Stina wouldn't be herself  if her creative brain wouldn't start working at 200 km per hour to figure out how this "thing" still can restored to a handbag. If I add there a zipper and put a seam there and do this and do that  ... Yes, maybe? ... Or not?

Eureka, dat is het! Mme Stina maakt er gewoon een kom van! Als iets dan toch persé een kom wil zijn, laat het dan gewoon een kom zijn. De hengsels afknippen (cfr. de foto, moet nog gebeuren). Voeringstofje in (moet ook nog gebeuren, stof is wel al gekocht, remember, de handtas). Prima voor de voorraad breiwol, niet!

Eureka! Mme Stina just makes a bowl out of it! If this "thing" really wants to be a bowl, just let it be a bowl! The handles needs cutting (cf. the picture, still to do). Lining fabric in it (also still to do, fabric is already bought, remember, the handbag). Ideal for my stock of knitting wool!


En om prompt een experiment tot een succes te brengen, heeft Mme Stina op een dag tijd volgende tas gemaakt. Oef, gelukkig, deze kwam wel uit de wasmachine zoals ze was bedoeld.

But Mme Stina was still not satisfied. So she knitted and crocheted in only one day a brand new handbag. Whew, fortunately, it did come out of the wassing machine as it was intended.zondag 28 oktober 2012

De buit is binnen - Take a look at the catch of the day

Een zaterdag in oktober, een handwerkbeurs in Rotterdam en een gratis busreisje naar deze bestemming! Meer moet dat niet zijn voor een wollen madam om haar stapschoenen aan te trekken. We gaan op uitstap, joepie!

One Saturday in October, a craft fair in Rotterdam and a free bus ride! That's all a woolen lady needs to put on her walking shoes. We go on a trip, yay!

Veroorzaker van deze "hemel op aarde": onze chief-sToffen madam Sylvie (thanks Sylvie)! Dus trokken we gisteren met 2 bussen vol crea-addicts naar de Ahoy. Om daar terecht te komen in het Walhalla! De sToffen Madammen richting stoffenkraampjes ; de wollen madammen richting wolkraampjes.

Cause of this "heaven on earth": our chief Lady of Fabrics Sylvie (thanks)! So we went yesterday with 2 buses full of creative addicts to Ahoy. To find ourselves in Valhalla! The Ladies of Fabrics direction fabrics, the woolen ladies towards the tables with the most gordeous wool.

Ik hoef niemand te vertellen wat dat betekent. Hier komt de buit:

I do not need to tell anyone what that means. Take a look at the catch of the day:

 2 strengen van een warm donkeroranje. Wonderbaarlijke samenstelling van 10% kasjmier, 10% baby kameel (nee mademoiselletjes, daarvoor is het babykameeltje niet moeten sterven), 40% angora en 40% merino. Pure luxe. Pure schoonheid.

2 skeins of a warm dark orange. Wonderful composition of 10% cashmere, 10% baby camel (no little Mademoiselles, the baby camel isn't dead now), 40% angora and 40% merino. Pure luxury. Pure beauty.

Daarnaast: zelfde pracht, dit keer in bosbeskleuren.

Additionally: same beauty, this time in blueberry colors.
 

Dit was liefde op het eerste gezicht: 150g van de zachtste alpacawol die je ooit hebt gevoeld. Helemaal alleen voor Mme Stina. Wordt niet gedeeld. Never! 

It was love at first sight: 150g of the softest alpaca you've ever felt. All alone for Mme Stina. Not to be shared. Never!


En op de valreep, toen de beurs al bijna was afgelopen en Mme Stina de buit aan het bewonderen was, viel haar oog op enkele vrije plaatsen bij de workshop wolverven van Textielwerk. En welke wereld ging daar voor haar open! Dit is absoluut voor herhaling vatbaar. Want alleen het voorlopig resultaat is al zo prachtig. Houd deze blog in het oog, want Mme Stina heeft al enkele wondermooie ideetjes in haar hoofd:

And at the last moment, when the fair was almost over and Mme Stina was admiring her purchases, her eye fell on a few free places at the workshop dying wool of Textielwerk. What a wonderful world of colours! This is definitely worth repeating. Only the preliminary result is already so beautiful. Keep an eye on this blog, because Mme Stina has some wonderful ideas in her head:

Wol is gespoeld en hangt te drogen. Rinsed and time to dry.

Prachtige kleuren. Beautiful colours.

donderdag 25 oktober 2012

Op algemeen verzoek - By general demand

Om een leuke dag af te sluiten, hierbij een sfeerbeeld van de handvaardige happening: Mme Stina omringd door wol, helemaal in haar element.

Beautiful memories of a beautiful day: Mme Stina, surrounded by her favorite materials, at her best.zaterdag 20 oktober 2012

BREIVREUGD - The Joy of Knitting

Hip en trendy. Da's de algemene noemer waaronder wij vlijtige breisters onze creaties mogen catalogeren. En voor de creatievelingen onder ons die al jaren brei- en haaknaald hanteren, is dat wel een beetje nieuw. Want zo lang is het nog niet geleden dat je met opgetrokken wenkbrauwen werd aangekeken als je vertelde dat je die sjaal zelf had gebreid. Stilaan veranderde dat in bewonderende blikken. En momenteel brengt iedereen gewoon z'n eigen breiwerkje mee om samen te overleggen hoe je dit of dat ...

For all the people who are following my blog from "oversees" and further away: from now on you will be able to read my written thoughts sa well as only look at the pictures. So please enjoy my blog as much as I'm having with writing it (and creating of course). Please excuse me for my English, I'm not a native speaker. So here we go:

Hip and trendy. That's the common title we knitters use to catalogue our creations. And for the creative people among us who have been knitting and crocheting for quite a while, this is new. For it is not so long ago that people reacted with raised eyebrows when you said you had knit the scarf yourself. This gradually changed in admiring glances. And now everyone just brings their own knitting to discuss how this or that ...Deze keer haalde ik mijn inspiratie uit een breiboek van 1962: Breivreugd (zegt de titel al niet genoeg?). Zomaar even 50 jaar oud is dit monument. Maar de inhoud kan best wel doorgaan voor hip en trendy. Want ik koos de mandenvlechtwerksteek (oef) als steek voor een leuke sjaalkraag. Lekker zacht en warm voor de winter die eraan komt en groot genoeg om over het hoofd te trekken als die winter te guur wordt.

This time I've found my inspiration in a knitting book of 1962: The Joy of Knitting (the dutch word is very old fashion). 50 years old is this monument. But the content can be used for hip and trendy knitting. Because I choose the wicker basket stitch (phew!) as stitch for a nice shawl collar. Very soft and warm for the coming winter and large enough to use as a cap.
Anno 1962

 
Anno 2012