woensdag 28 november 2012

Ditjes en Datjes. All kind of things.

Ben al even niet meer op de blog geweest. Dat had natuurlijk een reden ;-)
Mme Stina wilde jullie nog wat laten nagenieten van de mooie foto's van Ines en Walter.

Haven't been on the blog lately. This obviously had a reason ;-)
Mme Stina wanted you to keep on enjoying the beautiful pictures of Ines
and Walter.
En daarnaast was het ook een superdrukke periode. Op 17 november trokken 3 gerecycleerde ... euh... recyclage ... euh ... stoffen madammen die graag van oude kleding nieuwe spulletjes maken naar de klimaathappening in de Bib in Leuven. Leuk om te zien hoeveel aandacht we trokken. En hoeveel vragen we kregen in de trant van "als ik stik dan gebeurt er altijd ... hoe vermijd ik dat?". Ja, sToffen Madammen, we mogen best trots zijn op onze skills! We zijn echte "goeroe's" in het vak (dat geldt toch zeker voor onze sToffen Madammen ; de Wollen Madam moest de antwoorden schuldig blijven;-).

And besides, it was also a very busy period. On 17 November went three recycled ... uh ... recycling ... uh ... sToffen Madammen who like to make new things out of old clothes to the Climate Happening at the library of Leuven. Nice to see how much attention we got. And how many questions we had like "when I sew it always happens ... how can I avoid that?". Yes, sToffen Madammen, we should be proud of our skills! We are real "gurus" (surely the Stoffen Madammen, the Woolen Madam had no answers at all ;-).
De Kerstswap Plus nadert ook stilaan. En ook al is de Sint nog niet geweest, toch stond bij Mme Stina al een schoentje klaar. Wat denk je, Maren, daar zullen een paar kinderoogjes wel van gaan glinsteren hè.

The Christmas Swap Plus is approaching. And even though Sinterklaas has not been around yet, there are already some small shoes standing ready at Mme Stina's. What do you think, Maren, this will make those children's eyes sparkle?


Vorig weekend ging de Winter Fair door van The Shelter in Korbeek-Dijle. In het prachtige decor kregen we allemaal al een voorproefje van de gezellige kerstsfeer:

Last weekend was the Winter Fair at The Shelter in Korbeek-Dijle. In the beautiful scenery we all got a taste of the cozy Christmas atmosphere:En last buth not least breit Mme Stina momenteel aan een never ending story. Of toch niet, want hij is klaar om zich in zijn volle schoonheid tentoon te spreiden:

Ans last but not least, Mme Stina is working on a never ending story. Wrong! The scarf is ready to present itself in its full beauty:


donderdag 15 november 2012

Wat een goeie fotograaf al kan! What a difference it makes!

Hoeft geen commentaar: mijn sjaccoschkes door de lens van een puike fotograaf!

Doesn't need any comment! What a difference a splendid photographer makes!

Thanks Walter and Ines of Carels Photography!
    


    

zondag 11 november 2012

Verrássing! Surprise, surprise!

Mme Stina is momenteel hard aan het werken aan dé verrassing! Enkele weken geleden heeft ze zich opgegeven om deel te nemen aan de Kerstswap Plus van Hoemmelke en Mimi's .   

Mme Stina is currently hard at work on The Surprise!
A few weeks ago, she signed up to participate in the Christmas Swap Plus, organised by Hoemmelke and Mimi's.Doel van dit project: je maakt een leuk presentje voor de kinderen van Al-arm én je maakt een extra kerstcadeautje voor je swappartner. "Wat, een swappartner? Wat is dat?" hoor ik je zeggen.
Wel, elke deelnemer krijgt een partner toegewezen waarmee je wel wat gemeen hebt (en dat is meer dan graag handwerken!) en je maakt ook nog iets leuks voor je partner.

The aim of this project: you make a nice gift for the children of Al-arm and you make an extra Christmas present for your swap partner. "What, a swap partner, what is that?" I hear you say.
However, each participant gets assigned a partner with whom you have something in common (and that is more than your interest in crafts!) You also make something nice for your partner.


Groot was mijn verbazing begin deze week toen ik een mailtje in mijn mailbox vond met daarin mijn gekoppelde swappartner, Janet van Dreamstuff. Niet alleen zijn we zo goed als even oud. We doen soortgelijk werk bij een soortgelijke werkgever. We koken beide graag vegetarisch. Janet speelt in een harmonie (deed Mme Stina in een vroeger leven eveneens). En natuurlijk: we zijn beide dol op handwerken! Wauw, wat een match!

Mme Stina was very surprised when she found an email in her mailbox earlier this week containing her swap partner, Janet of Dreamstuff. Do we have a lot in common? You can answer the question yourself. We have as good as the same age. We do similar work at a similar employer. We both like to cook vegetarian. Janet plays in a brass band (as Mme Stina did in a past life as well). And of course, we both love needlework! Wow, what a match!

En nu zijn we dus hard aan het werken aan de cadeautjes. Het presentje voor de kinderen zullen gevilte slofjes worden. Omdat vilten in de wasmachine altijd wel een verrassingseffect heeft (lees: meer krimpt dan je verwacht), denk ik dat de slofjes eerder voor de oudere kinderen zulen passen. Voor Janet wordt momenteel de laatste hand gelegd (letterlijk hè Janet) aan ...

And now we are so hard at work on the presents. The gift for the children will be felted slippers. Because felting in the washing machine is always a surprise (remember, it shrinks more than you expect), I think the booties will better fit  the older children. For Janet the finishing touch is ...

Dit! This!

zondag 4 november 2012

Sometimes you win, sometimes you lose!

Deze titel hoeft echt geen vertaling in het Nederlands. Dit is universele taal. Zeker in de kringen van de creatievelingen.
Ook bij Mme Stina. Want die experimenteert maar al te graag. En gebreid vilten is op zichzelf al een experiment. Want hoe komt zo'n breisel uit de wasmachine? Da's altijd heel erg spannend.

This title does not need to be translated into Dutch. This is universal language. Especially for creative persons.
And for Mme Stina. Cause she likes to experiment a bit too much. Knitted felt is already in itself  an experiment. For how does the fabric react in the washing machine? It's always very exciting.


En de afgelopen week moet Mme Stina toegeven dat zo'n experiment soms al eens slecht afloopt. Nee hoor, er zijn geen wasmachines verstopt geraakt met overstroomde garages tot gevolg (we hadden afgelopen week wel 5 dagen geen verwarming. Maar of dat nu rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreid vilten? Neu, denk het niet ;-)).

And last week Mme Stina must admit that such an experiment sometimes ends bad. No, there are no washers clogged with flooded garages as result (last week we had no heating for 5 days. But do you think this was caused directly by knitted felt? No way ;-)).

Terug naar het experiment: Mme Stina had een tas voor ogen, in het rond gebreid en met 2 hengsels die bovenaan sloten. Op die manier kwamen de mooie groene kleurschakeringen mooi uit. En daarop ging ze ranken mazen.
Akkoord, de gemaasde steken komen prachtig uit. Dat deel van het experiment was alvast geslaagd. Onthouden dus voor een volgende keer.
Maar die tas! Wat was dat voor een gedrocht! Dat was geen tas, dat was een kom! Veel te kort, veel te wijd uiteen staand. Had Mme Stina daar al geen voorgevoel van toen het ding de machine inging? Was het eigenlijk al niet te kort? En waren er toch niet te veel meerderingen? Tja, dat komt ervan als je te lui bent om te tellen en proeflapjes te maken vooraleer je aan het grote werk begint. Dan loopt zo'n experiment al eens mis!

Back to the experiment: Mme Stina had a bag in mind, knitted in the round and with 2 handles closing at the top. In this way the beautiful green colours look very nice. And on the bag, flower ranks were to be darned in black wool. I agree, the flower ranks are beautiful. That part of the experiment was already successful. To remember for next time.

But that bag!  What was that for a monster! That was not a bag, it was a bowl! Too short and too wide! Didn't Mme Stina already had a bad feeling when the thing went into the machine? Wasn't it already too short? And didn't she add too many stiches? Well, that's what happens when you're too lazy to count before you start with the great work. Then  such an experiment becomes a real flop!


Maar Mme Stina zou Mme Stina niet zijn als haar creatieve hersencelletjes intussen al niet tegen 200 km per uur aan het uitdokteren zijn hoe deze kom toch nog een handtas kan worden. Als je nu hier eens een rits en daar een naad en een ditje en een datje ... Ja, misschien? ... Of toch niet?

But Mme Stina wouldn't be herself  if her creative brain wouldn't start working at 200 km per hour to figure out how this "thing" still can restored to a handbag. If I add there a zipper and put a seam there and do this and do that  ... Yes, maybe? ... Or not?

Eureka, dat is het! Mme Stina maakt er gewoon een kom van! Als iets dan toch persé een kom wil zijn, laat het dan gewoon een kom zijn. De hengsels afknippen (cfr. de foto, moet nog gebeuren). Voeringstofje in (moet ook nog gebeuren, stof is wel al gekocht, remember, de handtas). Prima voor de voorraad breiwol, niet!

Eureka! Mme Stina just makes a bowl out of it! If this "thing" really wants to be a bowl, just let it be a bowl! The handles needs cutting (cf. the picture, still to do). Lining fabric in it (also still to do, fabric is already bought, remember, the handbag). Ideal for my stock of knitting wool!


En om prompt een experiment tot een succes te brengen, heeft Mme Stina op een dag tijd volgende tas gemaakt. Oef, gelukkig, deze kwam wel uit de wasmachine zoals ze was bedoeld.

But Mme Stina was still not satisfied. So she knitted and crocheted in only one day a brand new handbag. Whew, fortunately, it did come out of the wassing machine as it was intended.