zondag 2 juni 2013

Spànnend! Exhíting!

Mme Stina is aan een viltexperiment begonnen: ingebreide ranken. Dit is het ontwerp:

Mme Stina started a new experiment in knitted felt: knitted ranks. Here is the design:


Met de Fair Isle breitechniek is het relatief goed gelukt om de ranken in te breien. De ervaren breister ziet zeker het verschil tussen het eerste deel, toen Mme Stina's techniek gebaseerd was op pure theoretische boekenkennis! En dan het tweede deel, na de eerste les in 't Wolwinkeltje. Veel regelmatiger! Aan de achterzijde (want daaraan herken je de "meester", heb ik horen zeggen)!

It worked out pretty good with the Fair Isle technique. The experienced knitter definitely sees the difference between the first part, where Mme Stina's technique is based on pure theoretical book knowledge! And then the second part, after the first lesson at 't Wolwinkeltje. More regular! At the back (because that's where you recognize the "master", as they say)!

En nu is Mme Stina de tijd aan het doden terwijl de wasmachine de reuzensjaccosch omtovert tot ... een mislukking misschien?

And now Mme Stina is killing her time updating the blog. Meanwhile the washing machine is doing the job: let's hope it won't be a complete failure ...

Blijf in de buurt! Stay close!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten