vrijdag 15 november 2013

Mme Stina @KBC

Mme Stina heeft 2 kanten. Haar ene kant, de echte Mme Stina-kant, speelt zich af tussen wolletjes, kleurtjes, stofjes, patroontjes en meer van dat leuks. Die kant houdt van voelen, kijken, bewonderen, dromen en uitproberen. 't Is een zalige kant. Een kant die zorgt voor 100% fun in het leven.

En dan is er de andere kant. De Professionele kant. Met hoofdletter "P". De "ik-zorg-voor-de-centen-in-het-bakje"-kant. We kennen hem allemaal wel hè, die kant. Da's de kant van de efficiëntie, van de ernst en van de professionaliteit. Tsjak, tsjak, tsjak!

Mme Stina has 2 different sides. The first side, the real side of Mme Stina, swimms in yarns, colours, fabrics, patterns and more fun. It is the side that loves to look, touch, admire, dream and try. It's a blessed side that makes life so much nicer.

And then you have the other side. The Professional side. With capital "P". The "I'm-going-to-take-care-of-the-money"-side. We all know him so well, this side. Loaded with efficiency, seriousness and professionalism. Chack, chack, chack!

Tot nog toe geen probleem. Beide kanten leven in vrede naast elkaar, ieder zorgend voor de voldoening die nodig is. Maar binnenkort zullen beide kanten met elkaar in aanraking komen. Want KBC organiseert weldra een eerste kerstmarkt voor en door haar medewerkers. En de opbrengst gaat naar het goede doel. Enkele collega's uit de wereld van de hoofdletter "P" vonden dat de "Mme Stina"-kant hier niet kon ontbreken. Dus ja, binnenkort zal de Mme Stina-kant letterlijk en figuurlijk geconfronteerd worden met de "Professionele" kant. Tsjak, tsjak, tsjak.

Until now, no problem. Both sides live happely together next to each other, making sure that all needs are fullfilled. But in a couple of weeks they will meet each other. Because KBC is organising a christmas market for and by her employees. The returns will be donated for a good cause. And Mme Stina must be present there. So her "Mme Stina"-side will meet her "Professional"-side. Chack, chack, chack.

Is dat geen mooie aanleiding om eens na te denken over de verschillen en gelijkenissen tussen de "Mme Stina"-kant en de "P"-kant? Wat zou er gebeuren wanneer de Mme Stina-kant begint te functioneren zoals de professionele kant? Laat ons dat eens toepassen op de huidige oplevering, zijnde een uit 220 verschillende kleine onderdeeltjes samengesteld functioneel attribuut dat momenteel volop in assemblage is en waarvoor nog wat capaciteit voor de nazorg moet worden voorzien. Hoeveel capaciteit is op dit ogenblik nog niet gekend.

Do we need more trying to analyse the differences and similarities between the "Mme Stina"-side and the "P"-side? What would happen if Mme Stina starts to work as a real pro. Let's apply this to the current delivery, a functional attribute composed by 220 different little articles, at the moment in the middle of assembling but still in need of some aftercare. At the moment it is unknown how many capacity is needed for this aftercare.

De business case is absoluut batig: er zal aan alle requirements voldaan zijn eens het project is opgeleverd. Er wordt verwacht dat de oplevering heel wat jaren mee kan en dat die gemakkelijk met nieuwe trends kan concurreren. De waarde ervan zal trouwens in de loop van de tijd alleen maar toenemen. Zeker de emotionele waarde (oeps fout, schrap deze laatste zin maar uit de Value Added Analysis).
De benodigde capaciteit is 10 MW. Omwille van andere prioriteiten wordt de doorlooptijd geschat op een 6-tal maanden gezien de projectleden bijkomend ingezet zijn op een aantal andere gelijktijdige opleveringen. Er is geen nood aan bijkomende licenties, wel zal er voor voldoende voorraad aan rollend materieel moeten worden gezorgd. Er wordt niet verwacht dat de leverancier dit materieel niet zal kunnen leveren.

The business case has absolutely its benifits: every requirement is met after delivery of the project. The attribute will last several years and will be able to compete with new products on the market. The value will only increase, especially the emotional value (Oops, delete this phrase from the Value Added Analyis).
The necessary capacity is 10 MW. Because of other priorities, the needed time frame will be 6 months. The main project members are also dealing with other deliveries. There is no need for extra licenses. But there must be paid attention to sufficient stock. We don't expect any supplier problems.

Er is gekozen voor de AGILE-methode. User Story 1 omschrijft het project als volgt: "Als Mme Stina wens ik een functioneel attribuut te ontwikkelen Dat volledig gebaseerd is op de vereisten zoals die zijn gedefinieerd door haar cliënt Zodanig dat deze cliënt aangenaam verrast is over de manier waarop Mme Stina aan haar behoeften voldoet."
Volgende sprints werden gedefinieerd:

  • sprints 1 tem 11: creatie van onderdeel 1 tem 220
  • sprints 12 tem 23: assemblage van de resp. onderdeel 1 tem 220
Gisteren is gestart met sprint 18 waaraan vandaag zal worden verdergewerkt (indien er nog voldoende tijd overblijft na deze tussentijdse onverwachte rapportering aan het management). Tijdens de scrum meeting van vandaag bleek dat het project op schema is en er geen extra capaciteit is vereist.

For the delivery of this project, we choose the AGILE method. User Story 1 describes the project as followed: " As Mme Stina, I want to develop a functional attribute Completely based on the requirements of the customer So that the customer is pleased with the way Mme Stina fullfills her needs".
These are the sprints that are defined:
  • Sprint 1 until 11: creation of  part 1 til 220
  • Sprint 12 until 23: assembling of part 1 until 220
Yesterday sprint 18 is started and we plan to continue with this sprint today (if enough capacity is still available after this unexpected intermediate report towards Management). During scrum meeting no blocking issues appeared and no extra capacity is needed.

Wauw zeg, wat een efficiëntie! Wat een professionaliteit! Om perplex van te staan. Dit project zal Mme Stina trouwens een fikse bonus opleveren hoor: een dikke knuffel van dochterlief. Daarvoor willen we wel wat overuren doen!

Wow, isn't this efficient! Isn't this professional! I'm amazed. Besides, with this project Mme Stina will earn a great bonus: a big hug from her daughter! Come on, let's make some more overtime hours!

SvZ sprint 15
Geen opmerkingen:

Een reactie posten