donderdag 25 juli 2013

Tussen de bedrijven door - Between the lines

Het tempo waarop Mme Stina haar creaties toont via deze blog, is de laatste maanden en weken heel wat lager dan ze zou willen. Sinds ze gestart is met de verkoop van haar lievelingsgaren en ook regelmatig een Mme Stina-standje opbouwt op de vele handmademarktjes die tegenwoordig zo populair zijn, ontbreekt haar vaak de tijd om iets voor Mme Stina zelf of één van de mademoiselles te maken.

The pace on which Mme Stina shows her creations on this blog, the last few months and weeks, is much lower than she would like. Since she started selling her favorite yarn and regular set up a Mme Stina-stand at the many handmade markets that are currently so popular, she's often missing the time to create something for Mme Stina herself or one of the mademoiselles.

Zeker als je kies voor zulke megaprojecten (en sommigen verklaren Mme Stina echt gék) zoals de plaid voor de oudste mademoiselle, vliegen de weken voorbij zonder dat er een toonbaar resultaat is. Mme Stina kan jullie toch moeilijk nóg een foto van een "aangekleed" tuinpad tonen, niet?

Especially when you choose such mega projects (and some state Mme Stina really crazy) as the plaid for the oldest mademoiselle, the weeks fly by without a presentable result. Mme Stina can hardly give you another picture of a "dressed" garden path, can she?

Want terwijl ze het ene ambachtenmarktje afsluit en zich voorbereidt op het volgende, wil ze die lievelingswol van haar natuurlijk extra mooi in de verf zetten. Zodat die met veel bravoure de hoofdrol kan spelen! En andere wolfanaten evenveel plezier kan bieden als het haar geeft. En daar kruipt heel wat tijd in. Want Mme Stina is niet snel tevreden. En ze wil het beste van het beste voor die wol van haar!

Because while closing one craft market and preparing for the next, she wants her favourite yarn be at its finest! So other wool addicts can enjoy the result as much as Mme Stina does herself. That's why she takes her time to create just the right pattern for the right yarn.

En diegenen die erg mooi de hoofdrol kunnen spelen, wil ik jullie nu even voorstellen: Mme Stina's zomersjaaltjes! Mooi om naar te kijken en nog leuker om zelf te maken!

Proud to present to you: the ones that play the leading part: the summer scarfs of Mme Stina! Beautiful to look at and even nicer to make yourself!

Fluffy sjaal - fluffy scarf

Kant in kleur - Colours of lace

waar bezemstelen al goed voor zijn - broom stick crocheting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten