woensdag 28 augustus 2013

Welk experiment eerst? Which experiment shall I complete?

Mme Stina is in haar experimentele fase. Want ze doet niets liever dan nieuwe dingen uitdokteren en uitproberen. Tenslotte is gebreid vilten iets helemaal anders dan vilt leggen. Daarom is ze steeds op zoek naar nieuwe manieren om het verschil tussen beide in de schijnwerpers te zetten.

At the moment, Mme Stina's in an experimental mood. She is fond of trying new things. Cause knitted felting is completely different from ordinary felting. So she's constantly looking for new ways to put the difference between these 2 techniques in the spotlights.

Pas op! Mme Stina vindt vilten sjaals prachtig. Ze kan erg genieten van de ware kunstwerken die viltsters onder hun handen tevoorschijn toveren. Maar geef toe, waarom zou je bij gebreid vilten net hetzelfde proberen na te streven als bij het leggen van vilt? Het leuke is net om de verschillen tussen beide goed in de verf te zetten. De manier waarop de kleuren in elkaar overgaan, vormen, structuren, dat zijn de dingen waarmee je een onderscheid kan maken.

Of course, Mme Stina likes felted scarfs and hats a lot. She really enjoys the pieces of art some people can achieve by only felting some wool. But you must admit it, why would you try to obtain an exact copy of a felted scarf using the knitted felting techniques. It's fun to show and tell about the difference between the 2 of them. Colours, shapes, structures, it are those things where you can make the difference.

En zo had Mme Stina nog een experiment in haar achterhoofd zitten dat ze absoluut wilde uitproberen: breien met verkorte naalden. Door de naalden niet volledig uit te breien krijg je een golvend patroon. Zo ziet het zijpand eruit:

Mme Stina had an idea to try to knit with abbreviated rows. By not knitting the whole row, you get a waving pattern. The first side of the purse:Maar dat valt tegen. De kleurovergangen zijn niet subtiel genoeg en als je de verkorte naalden te abrupt op elkaar laat opvolgen, komt het ook niet goed.
Mme Stina heeft trouwens zo'n stemmetje in haar hoofd waar ze uit ondervinding weet dat ze er maar beter naar luistert. En op dit moment is dat stemmetje aan het grommelen. Grommelende stemmetjes, dat betekent (meestal, ook stemmetjes kunnen de bal soms misslaan) teleurstellingen. Neen, dit experiment moest beter!

But Mme Stina is not satisfied. The gradient colours are not subtle enough and knitting shortened rows to quickly after each other, doesn't give a good result.
Besides, in Mme Stina's head lives a little voice. And Mme Stina knows from experience that she better listens to this little voice. At the moment, the voice is grumbling. And grumbling voices means (most at the time, sometimes, also a little voice is wrong :-) trouble and disappointment. No, this experiment must be redone!

Wat zit er nog in dat achterhoofd? Aha! Het honingratenpatroon, ooit al gebruikt voor een rondgebreide sjaalkraag. Snel het aantal steken aanpassen aan het patroon, de 1ste naald breien .... Nee, niet goed. Echt niet. De randen van de honingraten komen niet goed uit. Hoe lost Mme Stina dit nu weer op .....

Are there any other ideas in Mme Stina's head? Aha! The pattern of honeycombs, she once used to knit this scarf. Adapt the number of stiches, knit the first row ... No, again not good. Not good indeed. The edges of the honeycombs don't come out in this pattern. How can Mme Stina solves this....

Zo: 
Like this:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten