maandag 30 september 2013

Alle begin is moeilijk - Every start is difficult

Druk, druk, druk, de afgelopen weken. En tja, dan blijft de blog al wel eens liggen. Een probleem waar menig blogster af en toe mee kampt, geef toe.
De maand september was niet alleen op het thuisfront erg hectisch: zo'n 2 schoolgaande tieners terug in het gelid krijgen, vraagt heel wat inspanning (al zullen de tieners die volledig voor eigen rekening nemen :-)). En ook Mme Stina had heel wat activiteiten. Zo waren daar de 3de editie van Hip & Handig, in ons eigenste Leuven en Le Marché Sucré, een zalig handmade marktje in Malderen. Waar Mme Stina weer heel veel enthousiaste mede-creatievelingen leerde kennen.

Been busy, busy, busy the past few weeks. And Mme Stina's blog was very lonesome, having no update at all. A problem many blogger faces, occasionally. Isn't it?
The month of September was not only very hectic on the home front: two teenage pupils had to be put back in ranks. And that requires a lot of effort (though the teenagers will fully take this on their own account :-)). 
And Mme Stina also had a lot of activities. There was the 3rd edition of Hip & Handig, in our very own Leuven and Le Marché Sucré, a delightful handmade market in Malderen. Where Mme Stina again met many enthusiastic fellow creatives.

Maar afgelopen weekend was toch wel bijzonder: Mme Stina gaf haar allereerste, echte workshop/haakles aan enkele geïnteresseerden. Tijdens de eerste dag tegen eetstoornissen zorgde Mme Stina voor een uurtje ontspanning tijdens de workshop "ik begin te haken". Ze zou de "leerlingen" het allereerste begin van haken aanleren, met andere woorden "hoe zet je een beginlus op?". Om verder te gaan met de "losse" of "kettingsteek" en te eindigen met "de vaste".
En met die luttele kennis hebben de "leerlingen" voldoende bagage om een origineel Mme Stina's krullerig frutselsjaaltje te maken, iets waar vele mensen telkens weer verbaasd over zijn. Zo'n sjaaltje ziet er moeilijk uit maar is eigenlijk supergemakkelijk!

But last weekend was very special: Mme Stina gave her first, real workshop/crocheting course to a couple of enthusiastic people. During the first Dag tegen Eetstoornissen Mme Stina provided a relaxing hour during the workshop "I start to hook". She would be teaching the "students" the very beginning of crocheting, in other words, "how do you make a slip knot?". To continue with the "chain stitch"  and to end with the "single crochet".
And with only that little bit of knowledge, the "students" have enough luggage for an original Mme Stina's curly furly scarf. Such scarf looks difficult but is actually super easy!

Dus begon Mme Stina, alle begin is moeilijk, met het  stap-voor-stap uitschrijven van de voor haar vanzelfsprekende handelingen. Want er is toch niets leukers dan dat je na het leren van een nieuwe vaardigheid, even kan teruggrijpen tot de basisuitleg.

En ze ging op zoek naar deze basisbeschrijving op het internet: zou ze enkele links opnemen in haar handleiding van YouTube filmpjes over haken? Of wat kopies maken uit haar naslagwerken? Of misschien gewoon "zelf" maken? Want Mme Stina staat toch voor "handmade"? Zo gezegd, zo gedaan. Ze tekende de handleiding dan maar zelf.


So Mme Stina starts with, every beginning is difficult, a step-by-step manual writing out all steps that are so obvious to her. She always find it very pleasant being able to have a good description after learning a new skill.

And she start searching this basic description on the internet: perhaps she could add some links  in her manual of YouTube videos about crocheting? Or make some copies of her favourite books? Or maybe just make it "herself"? For Mme Stina stands for "handmade"? And so she did! She draw the manual herself:

Dus kon de workshop beginnen:  Mme Stina had alle informatie bij de hand. En toen de cursisten hun haaknaald en draad in de hand namen en wilden beginnen ... bleek één van hen "linkshandig". Oei! Dan lukt die handleiding niet! Tja, alle begin is moeilijk, ook voor Mme Stina (en de linkshandige cursist, die zal volgende keer een eigen persoonlijke handleiding vinden bij Mme Stina. Reken maar!)

And the workshop could start: Mme Stina was prepared. The students took their crocheting hook and wool in their hands and started ... but one of them appaered to be "left-handed". Oops! Then the manual is no good! Well, every start is difficult, even for Mme Stina (and the left-handed student, he will receive a personal manual for left-handed crocheting. Betcha!)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten