zondag 4 november 2012

Sometimes you win, sometimes you lose!

Deze titel hoeft echt geen vertaling in het Nederlands. Dit is universele taal. Zeker in de kringen van de creatievelingen.
Ook bij Mme Stina. Want die experimenteert maar al te graag. En gebreid vilten is op zichzelf al een experiment. Want hoe komt zo'n breisel uit de wasmachine? Da's altijd heel erg spannend.

This title does not need to be translated into Dutch. This is universal language. Especially for creative persons.
And for Mme Stina. Cause she likes to experiment a bit too much. Knitted felt is already in itself  an experiment. For how does the fabric react in the washing machine? It's always very exciting.


En de afgelopen week moet Mme Stina toegeven dat zo'n experiment soms al eens slecht afloopt. Nee hoor, er zijn geen wasmachines verstopt geraakt met overstroomde garages tot gevolg (we hadden afgelopen week wel 5 dagen geen verwarming. Maar of dat nu rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreid vilten? Neu, denk het niet ;-)).

And last week Mme Stina must admit that such an experiment sometimes ends bad. No, there are no washers clogged with flooded garages as result (last week we had no heating for 5 days. But do you think this was caused directly by knitted felt? No way ;-)).

Terug naar het experiment: Mme Stina had een tas voor ogen, in het rond gebreid en met 2 hengsels die bovenaan sloten. Op die manier kwamen de mooie groene kleurschakeringen mooi uit. En daarop ging ze ranken mazen.
Akkoord, de gemaasde steken komen prachtig uit. Dat deel van het experiment was alvast geslaagd. Onthouden dus voor een volgende keer.
Maar die tas! Wat was dat voor een gedrocht! Dat was geen tas, dat was een kom! Veel te kort, veel te wijd uiteen staand. Had Mme Stina daar al geen voorgevoel van toen het ding de machine inging? Was het eigenlijk al niet te kort? En waren er toch niet te veel meerderingen? Tja, dat komt ervan als je te lui bent om te tellen en proeflapjes te maken vooraleer je aan het grote werk begint. Dan loopt zo'n experiment al eens mis!

Back to the experiment: Mme Stina had a bag in mind, knitted in the round and with 2 handles closing at the top. In this way the beautiful green colours look very nice. And on the bag, flower ranks were to be darned in black wool. I agree, the flower ranks are beautiful. That part of the experiment was already successful. To remember for next time.

But that bag!  What was that for a monster! That was not a bag, it was a bowl! Too short and too wide! Didn't Mme Stina already had a bad feeling when the thing went into the machine? Wasn't it already too short? And didn't she add too many stiches? Well, that's what happens when you're too lazy to count before you start with the great work. Then  such an experiment becomes a real flop!


Maar Mme Stina zou Mme Stina niet zijn als haar creatieve hersencelletjes intussen al niet tegen 200 km per uur aan het uitdokteren zijn hoe deze kom toch nog een handtas kan worden. Als je nu hier eens een rits en daar een naad en een ditje en een datje ... Ja, misschien? ... Of toch niet?

But Mme Stina wouldn't be herself  if her creative brain wouldn't start working at 200 km per hour to figure out how this "thing" still can restored to a handbag. If I add there a zipper and put a seam there and do this and do that  ... Yes, maybe? ... Or not?

Eureka, dat is het! Mme Stina maakt er gewoon een kom van! Als iets dan toch persé een kom wil zijn, laat het dan gewoon een kom zijn. De hengsels afknippen (cfr. de foto, moet nog gebeuren). Voeringstofje in (moet ook nog gebeuren, stof is wel al gekocht, remember, de handtas). Prima voor de voorraad breiwol, niet!

Eureka! Mme Stina just makes a bowl out of it! If this "thing" really wants to be a bowl, just let it be a bowl! The handles needs cutting (cf. the picture, still to do). Lining fabric in it (also still to do, fabric is already bought, remember, the handbag). Ideal for my stock of knitting wool!


En om prompt een experiment tot een succes te brengen, heeft Mme Stina op een dag tijd volgende tas gemaakt. Oef, gelukkig, deze kwam wel uit de wasmachine zoals ze was bedoeld.

But Mme Stina was still not satisfied. So she knitted and crocheted in only one day a brand new handbag. Whew, fortunately, it did come out of the wassing machine as it was intended.2 opmerkingen:

  1. Alle twee heel mooi. Toffe mand, die 'tas' was gewoon voorbestemd ;)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. mooie nieuwe tas en die kom is toch geweldig als kom!!!

    BeantwoordenVerwijderen