vrijdag 14 december 2012

Op het nippertje! Just in time!

Morgen trekt Mme Stina met haar hele hebben en houden naar De Bonte Foor in Hever (Ravensteinstraat 22 vanaf 13u). Voor iedereen die nog kerstcadeautjes hebben moet, is dat "the place to be".

Tomorrow, Mme Stina takes off for De Bonte Foor in Hever (Ravensteinstraat 22 at 1 pm). Everybody that still has some Christmas shopping to do: that's the place to be!

En zoals jullie Mme Stina intussen al kennen, heeft ze de afgelopen dagen hard gewerkt aan enkele nieuwe spulletjes.
En wilde ze die gekke ideeën in haar hoofd wel eens in de praktijk brengen. Zou het mogelijk zijn om een dreadlock sjaal te maken? Gehaakte cirkels en daarna vilten in de wasmachine? Dus probeerde ze het uit:

As you all know Mme Stina, she has worked very hard the past few weeks for some new things. And she also wanted to work out some crazy ideas she had in her mind. Would it be possible to make a dreadlock scarf? Crocheted circles and then felt it in the washing machine? So she tried:

Dreadlock sjaal - dread lock scarf
Voor onder de kerstboom vond ze volgend cadeautje niet misstaan. Misschien voor een tweeling die morgen langskomt?

And what is even a nicer present as such felted slippers?Perhaps a twin will visit our market tomorrow?

vilten slofjes voor - felted slippers before

vilten slofjes na - felted slippers after

Natuurlijk kon ook een nieuwe sjaccosch niet ontbreken. En die heeft haar behoorlijk wat kopbrekens bezorgd. Maar ja, zo'n nieuwe ideeën versus de praktijk. Niet altijd even compatibel!

And of course, another new purse had to be made. But this one wasn't easy at all. That can happen. Bringing new ideas into practice. Doesn't work every time!


 In eerste instantie leek alles goed te gaan. Bedoeling was om een aantal bloemen te haken, die aan elkaar te zetten als zijkanten van een handtas om daarachter de voeringstof te tonen.

First, all seemed going well. The plan was crocheting a few flowers, sewing them together as the sides of a purse and after felting, use the lining behind the flowers.

Resultaat na vilten: veel te veel bloemen gemaakt (kijk maar verder, uiteindelijk bleken 5 bloemen voldoende) en het viltproces had er eerder spinnen van gemaakt dan bloemen (dat resultaat toont Mme Stina natuurlijk niet - ze heeft ook haar trots)

 
First result was dreadful: too many flowers (see the other photos, finally 5 flowers were sufficient) and the felting process had turned the flowers into spiders (no photo of this of course - Mme Stina is too proude to show her mistakes).

Dus zat er niet anders op dan de bloemen stuk voor stuk los te knippen, opnieuw nat te maken, ze opnieuw in de vorm van een bloem leggen en deze keer elke bloem apart laten drogen (met zware boeken erop om de vorm erin te houden)
Dat gedaan kon het in elkaar zetten beginnen. En wonder boven wonder, ontstond er toch een schattig sjaccoschke.

So the only thing to do, was to cut loose each flower, make them wet and dry them apart from each other (heavy books had to keep them in shape). After this Mme Stina sew the flowers again together. And just look at that: such a cute purse!

Laatste fase: de voering. En voor de mensen in de omgeving van Mme Stina, die waren er getuige van dat ook die fase haar veel kopbrekens heeft bezorgd.

Terwijl De Bonte Foor stilaan dichterbij kwam en het helemaal niet meer zeker was op de deadline nog ging worden gehaald (ach dat zou toch jammer zijn), hakte Mme Stina de knoop door. Achter de bloemen een eenvoudige grove katoenen stof en binnenin de mooie bloemetjesvoering.
En zo heeft Mme Stina het laatste draadje zo'n kwartiertje geleden ingestopt. Op het nippertje!

Last phase: the lining. And everybody living together with Mme Stina, knows how hard this last phase was.

While De Bonte Foor came closer, and it was very unclear whether the deadline could be reached in time, Mme Stina took some tough decisions: behind the flower a simple black fabric and some beautiful lining with little flowers inside.
Last tread is sewed just half an hour ago. Just in time!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten