zondag 9 december 2012

't Is bijna kerst! Santa Claus is coming!

Herinneren jullie je nog? De Kerstswap Plus van Mimi en Hoemmeltje waarover ik enkele weken geleden schreef? Die nadert zo stilaan zijn eindpunt. De vilten slofjes zijn afgeleverd aan Hoemmeltje en het cadeautje voor mijn swappartner is de post op.

En jiepie! Deze week zat er een groot pak in de brievenbus. Alleen werd dat ontdekt door de oudste mademoiselle. En diens enthousiasme moest behoorlijk getemperd worden. Lees maar mee:

Do you remember? The Christmas Swap Plus of Mimi and Hoemmeltje about what I wrote a few weeks ago? It is finally approaching its end. The felted slippers are delivered to Hoemmeltje and the gift for my swap partner is delivered to the postman.
And jiepie! This week there was a large parcel in the mailbox. Unfortunatly it was discovered by the oldest Mademoiselle. And her enthusiasm had to be tempered a lot.
Just read with me:

De oudste dochter, 's middags thuis tijdens haar kerstexamen stuurt een sms-je met de vraag of ze me mag bellen. De afspraak was dat ze zou sms-sen of het examen goed was geweest want die dag had Mme Stina haar hoofd en agenda vol met vergaderingen. Ik bel haar even op - verwacht een boodschap in de aard van "het examen is goed geweest" - maar krijg een dolenthousiaste dochter aan de lijn die de mond volheeft van een grote omslag die in onze bus zat en waar "Mme Stina" opstaat. Ze heeft die blijkbaar al opengemaakt want ze leest prompt de mooie kerstkaart voor die mijn swappartner, Janet van Dreamstuff, er heeft bijgevoegd. En net als ze begint te vertellen wat er allemaal in de omslag zit, kan ik haar de mond snoeren. Ik had met Janet afgesproken dat we tot kerstavond zouden wachten om de cadeautjes open te maken en daar zit mijn dochter alles te verklappen.
Ik laat haar beloven dat ze de omslag opnieuw dichtplakt.

The eldest daughter, home during her Christmas exams in the afternoon,  sends me an sms with the question if she can call me. We agreed that she would sms me to tell whether the exam had been good because that day Mme Stina was very busy with meetings and all kind of things. I call her  - expecting a message like "the exam has been good" - but get a raving daughter on the phone who is super enthusiastic about a package adressed to "Mme Stina". Apparently, she has  opened the package and starts reading the beautiful Christmas card from my swap partner, Janet of Dream StuffAnd just as she begins to tell what's in the envelope, I can stop her. 
I did agreed with Janet that we would wait until Christmas Eve to open the presents and now my daughter is spoiling it.I let her promise to re-close the envelope. Pfffff.

's Avonds thuisgekomen blijkt dat ze gelukkig de cadeautjes zelf nog niet had opengemaakt (Tja, met zo'n enthousiasme) en kan ik met een gerust gemoed alles uitstallen. (en moet ik hier nu echt bij vermelden dat ik toch al eens aan de pakjes heb gevoeld en er eens mee heb gerammeld. Want een Mme Stina blijft toch een Mme Stina. En de dochter heeft het niet van vreemden:-).

Coming home at the evening I discover that she luckely didn't open the presents themselves. (What can you expect, with such an enthusiasm) and I can feel at ease displaying everything under the Christmas tree. (Should I really mention that I have felt each present and did try to rattle with it? Allright, Mme Stina remains Mme Stina. And the daughter doesn't have her curiosity from strangers.
In elk geval, Janet, al een heel erg dikke MERCI voor al je cadeautjes. Het zal me moeite kosten om tot kerstavond te wachten. Maar het beeld van ons minikerstboompje met je leuke presentjes geeft al een super fijn kerstgevoel!

PS. Een foto van jouw cadeautje heb ik nog in de gauwte genomen voor je pakketje de post opging. Maar dat ga ik hier niet tonen natuurlijk.


Anyway, Janet, already a very big THANKS for all your presents. It will be difficult to wait until Christmas Eve. But the image of our mini Christmas tree with presents already gives a super fine Christmas spirit!
PS. I took a photo of your gift before I handed it over to the postman. But I will not show it here, of course.


Cadeautjestijd! Time for presents!


2 opmerkingen:

  1. Oh, wat leuk om ze onder je boom te zien liggen. Dat heeft de postbode toch maar weer goed gedaan. Jouw pakket is hier ook goed aangekomen, ik ga (net als jij) ook wachten tot kerstavond. Wel even met de envelop geschut... en wat geknepen... het voelt zacht aan... BEDANKT voor het zo tijdig opsturen!!!! Leuk dat jij mijn swappartner bent!

    BeantwoordenVerwijderen